Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен провадитися не рідше 2 разів на рік. Огляд проводиться комісією, призначеною керівником підприємства. Обсяг перевірок при контрольному огляді встановлюється наказом по підприємству при організації технічного обслуговування і поточного ремонту газового господарства підприємства.

Перед пуском в роботу газовикористовувальних установок їхні топки і газоходи повинні бути провітрені. Порядок і тривалість провітрювання встановлюється інструкцією з безпечного обслуговування установки. Робітники відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства при огляді та перевірці газопроводів та газового обладнання в цехах та дільницях, котельних та інших підрозділах зобов'язані також слідкувати за виконанням мір безпеки робітниками та іншими робітниками при обслуговуванні газифікованих агрегатів.  В цехах та дільницях НГВУ для проведення ремонту та технічного нагляду за об'єктами газового господарства, як мінімум необхідно мати: Переносні прилади для визначення загазованості в колодязях, приміщеннях, котельних.

Протигази ізолюючі, шлангові та рятувальні пояси з наплічними ременями та вірьовками. Фізико-хімічні властивості природного газаОпасние властивості газаУсловія для вибуху газа.Осушка газу. (Очищення газу). Походження газаМетоди виявлення витоків неодорованого газаГореніе газаГазопроводы.Техническое обслуговування. При проведенні технічного огляду газового господарства підприємства інспектор державного нагляду перевіряє: наявність витоків газу з обладнання та трубопроводів; — стан приладів контролю та захисту газового обладнання; — технічний стан запірних пристроїв; — стан настінних покажчиків і орієнтирів підземних газових споруд; — якість фарбування газопроводів і обладнання; — справність і правильність розташування оголовків димоходів і вентканалів з урахуванням зони вітрового підпору; — справність ущільнення відгалужень підземних комунікацій до підвалів будинків.

Задачі експлуатаційної служби Основна задача газового господарства; - це надійна і без перебійна газифікація споживачів, при цьому виконуються слідуючі роботи: технічне обслуговування, - плановий поточний і капітальний ремонт, - аварійно відновлювальні роботи.

- Основною задачею технічного обслуговування являється провірка герметичності газопроводів.  Технологія проведення шурфового огляду Шуровий огляд газопроводів виконують шляхом відривання ділянки газопроводу довжиною 1, м на кожен кілометр магістрального газопроводу і на кожні м дворового газопроводу.

Опресовування газопроводу є однією з найважливіших процедур, що гарантують герметичність і ізоляція труб, які проводяться перед введенням газопроводу в. Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен провадитися не рідше 2 разів на рік. Огляд провадиться комісією, призначеною керівником підприємства. Обсяг перевірок при контрольному огляді встановлюється наказом по підприємству при організації технічного обслуговування і поточного ремонту газового господарства підприємства.  Потреба нанесення покриття в коротші строки визначається при контрольному огляді газового господарства.

Роботи із застосуванням зварювання і відкритого полум'я повинні виконуватися відповідно до правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт, встановлених чинним законодавством України. Експлуатація газового господарства промислових і комунальних підприємств. § Експлуатація газового обладнання котельні. До пуску, обслуговування та ремонту газопроводів і газового обладнання котелень допускаються працівники, які пройшли медичний огляд, інструктаж по техніці безпеки, які закінчили виробниче навчання і склали іспит кваліфікаційної комісії.

Розпалювання котла змонтованого (капітально відремонтованого), підвідомчого органів Держгіртехнагляду СРСР, допускається після приймання газового обладнання, оформленої актом приймальної комісії, за умови реєстрації (огляду котла) і при н.

Акт испытаний манометров

Национальный стандарт российской федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ. Рабочие средства измерений.

Метрологические требования и методы испытаний. Акт гидравлических испытаний трубопроводов начинаем заполнять с внесения данных о месте проведения испытания (название населенного пункта), а также даты утверждения акта. Далее вносим данные о составе приемочной комиссии.  3. Рассчитываем показания манометров для указанных выше в акте значений рабочего и испытательного давления трубопровода. Показания рассчитываем по тем формулам, которые указаны в акте.

При проверке выявила, что манометр на баллоне с пропаном не поверенный, т.е  Записала в журнал как нарушение, чтобы заменили манометр на поверенный и. Журнал контрольных проверок манометров. Дата добавления в базу:   Манометры Проверка контрольно-измерительных приборов, автоматических защит, арматуры и питательных насосов. Издан: НПО ОБТ. Показания манометров, МПа. Результаты проверки манометра. Номер акта о проверке. Дата следующей проверки (число, месяц, год).

Должность, инициалы фамилия, личная подпись. контрольного. наименование, номер и дата распоряжения о проверке комиссия в составе: Председатель комиссии _. должность, фамилия, инициалы Члены комиссии _.  направление проверки: состояние и применение СИ, аттестованных МВИ и т.п.

_. Показания манометров, МПа. Результаты испытания манометра. Для следующего испытания (годного манометра).

Дата и номер акта об испытании. Провел испытания. Место установки. Номер и класс точности проверяемых манометров. контрольного. испытываемого. Показания манометров, МПа. Результаты испытания манометра. Для сле- дующего испытания (годного манометра). Номер и дата акта об испыта- нии. Провел испытание. место установ- ки. номер и класс точности проверя- емых ма- нометров. годен к установ- ке. отбракован. фамилия.

Акт испытания демонтажных балок лифтов

А Протокол проверки работы лифта скачать. А Протокол испытаний и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории) скачать. Возможно вас заинтересует: «Обязан ли подрядчик предъявлять исполнительную документацию на этапе приёмки работ заказчиком?» А Протокол проверки технической документации на лифт (от аккредитованной испытательной лаборатории) скачать.

А Акт полного технического освидетельствования лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории) скачать. А Заявление о регистрации декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности. ИЛ Северный город осуществляет испытания лифтовых петель и балок лифтов с выездом по СПб и Ленобласти. Узнать стоимость услуги можно по телефону: +7 ()   Лифты — неотъемлемая часть современного жилого, больничного или производственного комплекса. По своему основному назначению лифты подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.

Пассажирские лифты служат для перевозки людей и предметов домашнего обихода. Грузовые лифты служат для транспортировки различных материалов и оборудования. Специальные лифты применяются в особых условиях, изготавливаются по специальным требованиям. Стоимость испытания петель. Образцы протоколов испытаний. Подробности об услуге по телефону +7 ()   Цены на испытание лифтовых петель и балок. Наименование испытаний. Единица измерения. Стоимость с учётом НДС 20%, руб.

Документ, устанавливающий требования. Испытание монтажных петель и балок в лифтовых шахтах и машинных помещениях (нагрузкой до 4 тонн). 1 шт. До 4 , ВСН п СНиП III-Г пa. Вас интересует испытание лифтовых петель и балок? Хотите узнать стоимость работ? Закажите обратный звонок с сайта, мы перезвоним за 24 секунды и ответим на все вопросы!.

Состав исполнительной документации по разделу "Монтаж лифтов". Перечень актов, протоколов, исполнительных схем, журналов.  скачать образец. Акты, протоколы и прочие документы. Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта.

СТО НОСТРОЙ. скачать форму. скачать образец. Акт готовности подмостей, установленных в шахте, и ограждений дверных проемов шахты к производству работ по монтажу лифтового оборудования лифта. скачать форму. скачать образец. Акт приемки оборудования лифта под монтаж. скачать форму. скачать образец. Протокол проверки функционирования лифта. скачать форму. скачать образец. Акт приемки лифта в эксплуатацию форма ПУБЭЛ - скачать. Испытания балок и колонн, усиленных углеволокном.

Акт согласия демонтажной балки лабиринта образец, шабнами сурае. Щедрость по монтажу, сотруднику. Всего за приглашение обкатки. Акт петля - фаза - нуль. Акт на испытание демонтажной балки. Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: Общие требования по организации проведения.

Инструкция по монтажу лифтов ВСН /ММСС СССР, разработанная ГПИ Гипротехмонтаж совместно с трестом Союзлифтмонтаж, предназначена для ИТР и рабочих в качестве руководящего материала при монтаже лифтового оборудования. В инструкции последовательно изложены операции монтажа оборудования лифтов с соблюдением технических требований их установки и регулировки, а также приведены основные указания безопасного ведения монтажных и пусконаладочных работ.

ВСН согласованы с Госстроем СССР 22 августа г. Составители: Е. И. Райков, Г. Н. Розенкан, О. Н. Харитонов, В. Н. Авдеев. На нашем сервере у вас есть возможность скачать акт на испытание демонтажной балки.

Перед началом работ по монтажу лифтов бригадир должен получить у производителя работ прораба наряд на выполнение работ, ознакомиться с его содержанием и расписаться в получении.

Для ограждений дверных проемов допускается применять металлическую сетку с поручнем. В шахту лифта опустить отводы через отверстия в полу машинного помещения и состыковать их с муфтами труб, установленных в шахте согласно настоящей инструкции.

В случае нецелесообразности выполнения. Испытание демонтажных балок в машинных помещениях лифтов. Испытание производится с применением поверенного динамометра и тяговой лебедки, для определения окончательной стоимости выполнения работ требуется выезд на объект нашего специалиста.

По результатам испытаний предоставляем протокол с фотофиксацией, копию поверки динамометра, вешаем бирки на петли.

Акт опробования авр

АВР - автоматический ввод резерва, применяется для повышения надежности электроснабжения всех или некоторых выделенных (например особо важных) потребителей в электроустановке. Выполняет автоматическое подключение резервной питающей линии в случае выхода из строя основной. Основным контрольным элементом АВР является. Проверка функционирования системы АВР осуществлена опробованием путем поочередного отключения вводов со стороны питания.

Функционирование системы АВР соответствует проекту. Параметры напряжений срабатывания пусковых органов АВР соответствуют (документ, определяющий параметры напряжений срабатывания) _ АВР – автоматическое включение резерва, устройство предназначенное для восстановления питания потребителей, путем автоматического присоединения резервных источников питания взамен основных, получивших повреждения или ошибочно отключенных.  Только тщательный анализ схемы, продуманные поверки и опробования дают возможность быстро и эффективно выявить и устранить неисправность.

11 Обработка и вычисление результатов измерений. Протокол проверки АВР должен содержать не только информацию об особенностях контролируемого устройства, но и соответствовать требованиям, предъявляемым к. Испытания устройств АВР. Устройства АВР (Автоматическое включение резервного питания) используются для осуществления процесса переключения в автоматическом режиме нагрузок между вводами в случаях исчезновения напряжения на одном из них.

Данные системы необходимы для того, чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный режим энергетической системы, особенно в тех случаях, когда. Протокол проверки работоспособности АВР. Климатические условия при проведении измерений. Температура воздуха _ °С. Влажность воздуха _ %.

Атмосферное давление _ мм.рт.ст. Цель измерений (испытаний) _ (сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации). Испытание устройства АВР (автоматического включения резервного питания).  Когда требуется проверка АВР.

Контроль технического состояния системы АВР должен осуществляться перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, после выполнения работ по его текущему или капитальному ремонту и в межремонтный период (периодичность устанавливается согласно графику профилактических испытаний).

Проверка автоматического ввода резерва АВР проводятся для того, чтобы убедиться в том, что устройство функционирует и способно автоматически присоединить резервный источник питания к нуждающимся потребителям в случае отсутствия напряжения, которое вызвано абсолютно любой причиной, даже коротким замыканием.

Акт смонтированного подъемного сооружения

Некоторые особенности акта монтажа. Целесообразно в данном документе прописать серийный номер, а также наименование устанавливаемого оборудования, его количество, если есть номер договора, также дату, когда он был подписан. После этого происходит осмотр и последующий прием оборудования, то есть подписание принимающей стороной, если у нее отсутствуют претензии.

Документ свидетельствует о том, что ответственность за сохранность при установке после подписания документа переходит на заказчика оборудования. Составлять акт установки оборудования нужно в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юри. Монтаж и наладка ПС>Контроль качества монтажа и наладки ПС. Требования к итоговой документации. Контроль качества монтажа и наладки ПС.  ж) акт сдачи-приемки рельсового пути, если монтаж рельсового пути производился в рамках работ по монтажу ПС, является приложением к акту смонтированного ПС; з) результаты наладочных работ, подтверждающие работоспособность систем управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования, механизмов, а также имеющихся в наличии ограничителей, указателей, регистраторов; и) результаты полного технического освидетельствования смонтированного ПС, выполненного в соответствии с пунктами - настоящих ФНП.

Заголовок сообщения: Акт смонтированного ПС (форма)? Добавлено: Ср май 18, pm. Зарегистрирован: Чт апр 22, am Сообщений: Какой вид акта смонтированного ПС? Или хотя бы название этого акта, ведь "акт смонтированного ПС" не пойдет. А как тогда "Акт примки сдачи смонтированного ПС"? Вернуться наверх. Объявление: павел. Заголовок сообщения: Re: Акт смонтированного ПС (форма)? Добавлено: Ср май 18, pm. Магистр-наставник. Акт смонтированного технологического оборудования.

Исполнительная документация на монтаж оборудования. Подписанию акта произведенного монтажа, как правило, предшествует большая и сложная работа, каждый этап которой должен быть документально оформлен. Эти документы формируют исполнительную документацию, представляющую собой графические и текстовые материалы, фиксирующие выполнение требований проекта и особенности проведенных работ. Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования. Всн Ммсс СССР. Центральное бюро научно-технической информации.

Москва - Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования ВСН /ММСС СССР разработана ГПИ Гипрометаллургмонтаж, Гипротехмонтажем и трестом Союзлифтмонтаж.

Настоящая инструкция введена в действие по согласованию с Госстроем СССР взамен главы СНиП III-Г «Подъемно-транспортное оборудование. Правила производства и приемки монтажных работ». Инструкция согласована с Госстроем СССР 5 сентября г.

письмо № НК и Минтяжмашем СССР 23 март. К подъемным сооружениям (ПС), на которые распространяется Правила ПС, относятся: грузоподъемные краны всех типов, мостовые краны штабелеры, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники; подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; электрические тали; краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или с электромагнитом; сменные грузозахватные органы (крюки, грейферы  Контроль качества монтажа и наладки ПС подтверждают актом смонтированного ПС.

Исполнительная документация на монтаж оборудования. Установленное оборудование включается в состав основных средств предприятия. Особенностью монтажа таких объектов является то, что они требуют возведения их на фундаменты (другие конструкции), в т.ч. предназначенные для установки технических устройств определенного назначения.

Такие объекты встраиваются в указанные части зданий и помещений и, как правило, сдаются заказчику в составе единого комплекса работ. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". I. Общие положения. Общие требования для ПС. Цель и основные принципы обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС.

II. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монта.

Акт об оскорблении должностного лица

«Оскорбление — умышленное или по неосторожности унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, т. е. форме, контрастирующей принятым в обществе, в котором производится деяние, нормам. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствие так и в отсутствие пострадавшего. Докладная записка об оскорблении на рабочем месте. Для того чтобы иметь возможность применить к работнику дисциплинарное взыскание, согласно трудовому законодательству, необходимо сначала получить с него объяснительную записку, в которой он объяснит причины своего поведения.

Если объяснительную записку работник писать отказывается, следует составить соответствующий акт об этом. Докладная записка об оскорблении на работе. В соответствии с законодательством, оскорбление — униженная честь или выражение неприличной формы — влечет за собой наложение на виновного гражданина штрафа. Оскорбление должностного лица при исполнении.

Публичное оскорбление. Теория и практика наказания за оскорбление личности.  Оскорбление личности российским законодательством в нормативных актах определено как унижение чести и достоинства человека, выражавшееся в неприличном виде. На практике не всегда получается уяснить, в каком случае это является оскорблением, а в каком — просто высказывание собственного мнения в жёсткой форме. Читайте в каких случаях следует обращаться за помощью в правоохранительные органы при помощи заявления за оскорбление личности.

Структура документа и образец документа.  В наши дни довольно часто можно в споре или во время обычного конфликта наткнуться на словесные унижения со стороны оппонента.

В некоторых ситуациях, для восстановления нормальных отношений достаточно и простых извинений. Но, если задеты честь и достоинство, то многие граждане захотят наказать оппонента. И такой вариант нашим законодательством тоже предусмотрен. Не всегда отношения в коллективе складываются благоприятным образом.

Нюансы того, как написать докладную записку на сотрудника за оскорбление и образец такого документа Вы сможете узнать из данной статьи. Ознакомитесь с правилами написания на Вашего коллегу за хамское поведение на рабочем месте. Кто может составить записку за нецензурную брань и хамство?  Люди вырастают, но к сожалению, зачастую только в плане возраста и веса.

Поведение их бывает далеко от разумного. В законе нет уголовной ответственности за оскорбление должностного лица при исполнении им своих обязанностей. Закон защищает представителя власти. За подобные действия в отношении этой личности наступает уголовная ответственность по ст.

УК РФ в виде штрафа до , обязательных или исправительных работ.  Какие должностные лица при исполнении признаются представителями власти, указано в примечании к ст УК РФ.

Это сотрудники правоохранительных или контролирующих органов. Поэтому неуважительное отношение к учителю, врачу или медсестре в регистратуре поликлиники — административное правонарушение. 1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до п.

Субъектом оскорбления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Оскорбление влечет наложение на правонарушителя административного штрафа: на граждан в размере от до рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до тысяч рублей.

Частью 2 статьи   Данные действия влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В силу статьи КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей , возбуждаются исключительно прокурором.

Акт инвентаризации химических реактивов

5. учет химических реактивов. Приложение 1. перечень реактивов наиболее часто применяемых в лабораториях санэпидстанций. Приложение 2. производственно-сбытовые конторы и специализированные магазины химических реактивов в/о "Союзреактив". Поиск в тексте. Действующий.  Химическим реактивом называется вещество, с помощью которого можно качественно обнаружить или количественно определить другое вещество.

Основное требование, предъявляемое к химическому реактиву, - это его чистота. Акт списания химреактивов — в разделе Руководства для учителя, по направлениям Химия, Методические и учебные материалы.  В каждой школьной химической лаборатории должен быть акт списания химических реактивов.

При прокурорской проверке работы химлаборатории обязательно проверяется списание израсходованных реактивов. Данная форма акта на списание реактивов по-моему мнению пригодится заведующему химкабинетом или лаборанту. Также прилагается и ведомость контроля за использованием химических реактивов (прекурсоров). Наборы химических реактивов. Опись реактивов 7 группы хранения.

Требования безопасности при размещении и хранении реактивов. Группы хранения реактивов. Кабинет биологии. Оборудование в кабинете биологии. Требования к оснащению образовательного процесса. Инвентаризация реактивов проводится 1 раз в квартал. 7. Процедура передачи реактивов, стандартных образцов и других материальных ресурсов.  Общие требования к разработке" и передавать в ИЛ актом приема-передачи (Ф 07 СК ).

Процедура приготовления аттестованных смесей регистрируется в журнале установленной формы (Ф 08 СК ). 8. Утилизация. Прекурсоры в школьной химической лаборатории. Название веществ. Группа хранения.  Сверьте данные описи с этим журналом и нормами расхода химических реактивов. Нормы обычно прописывают в паспорте работы кабинета химии (см. образец 1). Там же указывают количество учебных мест и учебный план работы на год. Образец 1.

Нормы расхода химических реактивов на проведение демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Рассмотрим такой пример.  После того как проверите все реактивы и закроете описи, составьте акт о результатах инвентаризации (ф. ). А если есть излишки и недостача, дополнительно составьте ведомость расхождений (ф. ). Организация учета материальных ресурсов лаборатории: Основным объектом усилий в КДЛ при определении прямых затрат на производство лабораторных исследований является трудоемкий учет реактивов, контрольных материалов, калибраторов, пробирок и другого расходного материала в их количественном и - - на медицинском сайте krantechnics.ru  Внедрение простого склада позволяет видеть в реальном времени остатки на складе по каждой позиции, формировать акты списания продукции за период, быстро осуществлять инвентаризацию.  • учет услуг, оказываемых корпоративным клиентам, выставление счетов (актов, выполненных работ, счетов-фактур) и контроль оплаты.

Акт инвентаризации – один из самых главных документов, составляемый инвентаризационной комиссией по специальной установленной форме, утверждённой соответствующим постановлением, и представляет собой ни что иное, как документированное подтверждение фактического наличия всех материальных ценностей компании, её денежных средств и бланков имеющимся записям в соответствующих регистрах ведущегося на предприятии бухгалтерского учета.  В ряде случаев инвентаризация обязательна: при смене материально-ответственного лица, перед составлением годового баланса, при реорганизации, ликвидации и т.д.

(п. 22 приказа Минфина РФ от № н). Акт о результатах инвентаризации (ОКУД ) Применяется - с 29 декабря года Утверждена - Приказом Минфина РФ от N 52н Скачать форму акта о результатах инвентаризации: в MS-Word Образец заполнения акта о результатах   Образец заполнения акта о результатах инвентаризации >>>.

Материалы по заполнению акта о результатах инвентаризации: Приказ Минфина РФ от N 52н. - Готовое решение: Как учреждению заполнить акт о результатах инвентаризации (ф. ) (КонсультантПлюс, ). Архивные формы акта о результатах инвентаризации: акт о результатах инвентаризации при формировании учетной политики с года до 29 декабря года.

1 2 3